Login       den 29 augusti 2016   Sök

 
Åter till kursinfo!

     
Ersättning vid kurs

Dagpenning

Dagpenning betalas ut vid kurser som är mer än tre dagar från Bilkårens kansli. Hur mycket ersättning som ska betalas ut, beror på hur hög din sjukpenninggrundande inkomst - SGI - är.

SGI intyget beställer man från Försäkringskassan. Vid eventuella problem hänvisar du till:
 
Försäkringskassans 26 kap - Bestämmande och behållande av sjukpeninggrundande inkomst samt beräkning av årsarbetstiden i vissa situationer
 

3§ socialförsäkringsbalken - Försäkringskassan ska på begäran av en försäkrad bestämma den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst även om något ersättningsärende inte är aktuellt.

Intyget får inte vara äldre än ett år.

Lämnas inte kopia på SGI intyget på kursplatsen, betalas 130 kronor per dag ut. Mellanskillnaden betalas ut när SGI intyg lämnas till kansliet.

Avdrag görs med 30% för preliminär skatt.

Förmåner vid ungdomsutbildning
Fritt boende, fri mat och och resor
Du får låna skyddsutrustning

Vid ungdomsutbildning betalas inte dagpenning / SGI ut.  

Copyright 2012 by Bilkåren    Personliga uppgifter